Izviestia


Znajdziecie tutaj Artykuly napisane przeze mnie do magazynu Izviestia. Są to jedynie artykuły dotyczące programowanie ponieważ inne często straciły już, ze względu na upływ czasu na swojej aktualności. Oryginalnie teksty te zostały opatrzone komentarze redaktora naczelnego magazynu dyskowego Izviestia - LeMUra.Pozwoliłem sobie również wzbogacić teksty o mój komentarz.

Izviestia 11
Izviestia 12
Pozostałe artykuły możliwe, że kiedyś pojawią się.
Izviestia 13 (Numer który się nigdy nie ukazał)
Artykuły jak odnajdę i uznam, że coś wnoszą, to je tu zamieszcze.

Zapraszam też do czytania artykułów o programowaniu na innej mojej "Drobne programowanie "

Kaczuś